Pla Estratègic 2020-Línies estratègiques

+Image
+Image
Image

1COOPERACIÓ

 • Baja autoestima de territorio
 • Carencia de liderazgo privado en el territorio
 • Poca cultura de la cooperación en el territorio y entre los propios municipios
 • Servicios públicos locales en peligro por el futuro de los ingresos provenientes de fuentes externas
Image
Image
Image
Image
Image

2COMPETITIVITAT

 • Disminució de la renda familiar bruta  disponible , VAB i PIB per càpita relacionada amb la crisi econòmica
 • Precarització dels llocs de treball
 • Oferta escassa de cicles de formació professional. No s’adapten a les necessitats del teixit empresarial
 • Temporalització de la contractació al territori
 • Tendència a la concentració de l’activitat econòmica al sector serveis. Manca d’habitatge disponible
 • Manca de locals comercials
Image

3VALORITZACIÓ DEL TERRITORI

 • Manca de model de desenvolupament de les energies renovables i gestió de la transició ecològica
 • Manca de model de gestió del paisatge
 • Manca de model turístic consensuat i específic. Alta estacionalitat de temporada turística
 • Despoblament dels nuclis d’interior
 • Manca de relleu al sector agroalimentari
 • Manca de reconeixement del sector agroalimentari
 • Envelliment de la població. Hi ha zones més problemàtiques que altres. Costa vs interior
 • Desregularització de les polítiques en energia renovable
Image
Image