Acord de cooperació per al desenvolupament local i la diversificació econòmica amb Mont-roig del Camp

El 7 d’agost de 2018 el president d’aquesta mancomunitat Alfons Garcia; i l’alcalde d’aquesta localitat, Fran Morancho, van signar un acord de cooperació on es  comprometien a “iniciar un procés de cooperació, planificació i participació per al desenvolupament local i la diversificació econòmica del territori”

Es va acordar crear un grup de treball entre els equips tècnics de les dues entitats “que actuï de manera operativa, integral, sostenible i coordinada” i elabori “propostes d’actuació comunes per al desenvolupament d’una estratègia territorial”.

Image
Image
Image
Image

Per assolir aquesta finalitat, tant la MIDIT com l’Ajuntament de Mont-roig del Camp consideren necessari incorporar en aquest procés al teixit social i econòmic del territori, és a dir, coordinar les iniciatives públiques i privades, per fomentar alhora la cohesió social i territorial.

Ambdues parts han decidit rubricar aquest acord tenint en compte “la realitat socioeconòmica compartida pels quatre municipis, l’existència d’importants reptes de futur comuns, els llaços estrets de veïnatge i la seva col·laboració en altres àmbits, així com la voluntat conjunta de reforçar aquests vincles”, tal com consta en el document. Altres arguments que justifiquen l’acord, segons argumenten, és que “l’impuls a escala supralocal d’actuacions de desenvolupament econòmic local en millora substancialment el seu impacte” i que “les polítiques públiques d’ocupació vigents aposten per les estratègies territorials conjuntes mitjançant la cooperació dels territoris”.

Els municipis que formen part de la MIDIT (Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) i el municipi de Mont-roig del Camp conformen un territori que constitueix una realitat socioeconòmica i ocupacional diferenciada, caracteritzada per una sèrie de trets comuns:

•Estan situats en la zona I d’influència de les centrals nuclears de Vandellòs I i II, la primera en procés de desmantellament; i la segona, encara en funcionament amb previsió de tancament en un futur.

•La població activa dels municipis que integren aquest acord (8.083 persones) presenta una taxa d’atur global del 17,14% que es concentra en la població major de 44 anys. La taxa de contractació segons el sector d’activitat es concentra en un 76% al sector serveis de mitjana a l’últim any.

•Al territori existeixen 692 empreses registrades de les quals un 76% són empreses de serveis.

•El sector industrial està perdent pes al territori i previsiblement aquesta tendència s’accelerarà quan la indústria energètica cessi la seva activitat i, per tant, cal treballar en la generació d’ocupació en altres sectors.

•Els municipis inclosos en aquest acord consideren al sector de la indústria turística i al sector agroalimentari com a sectors estratègics per al seu desenvolupament.

•El teixit socioeconòmic dels municipis que integren la Mancomunitat i Mont-roig del Camp comparteix la capacitat per fer front a aquestes conseqüències mitjançant la potenciació de sectors estratègics com el turisme, el sector agroalimentari, o el sector tecnològic mitjançant els polígons industrials existents i projectes d’atracció de talent al territori. Aquest compta amb un sector privat cada cop més sensibilitzat en el procés de diversificació econòmica i el desenvolupament local com a pilars per al benestar de les persones.

•El territori disposa vies de comunicació importants, l’Autovia A7, l’Autopista AP7, el corredor mediterrani, l’aeroport de Reus o el Port de Tarragona, que permeten generar oportunitats tant en els sectors de futur ja identificats, com en altres de valor afegit que es puguin identificar.

Els municipis integrants de la Mancomunitat fa temps que treballen per propiciar un procés de diversificació econòmica mitjançant un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local que s’està implementant des de l’any 2010, davant la necessitat que es va veure de coordinar les actuacions públiques i privades a portar a terme per progressar, basant-se en un gran nexe comú: generar ocupació per mitjà del desenvolupament econòmic local.

El municipi de Mont-roig del Camp també ha iniciat un procés de reflexió i de planificació estratègica en desenvolupament econòmic local amb la participació d’agents públics i privats amb l’objectiu de generar ocupació local i la diversificació econòmica del municipi. Aquesta planificació estratègica engloba un Pla Estratègic de Turisme; i d’altra banda, s’està duent a terme el Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030, que servirà per avaluar la situació del municipi i definir les accions a implementar per a la seva transformació.