CONCERTACIÓ TERRITORIAL

La concertació territorial esdevé un element clau de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que ordena el sistema d’ocupació i regula el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, com a centre de governança d’aquest sistema.

L'article 15 de la Llei es refereix de manera específica i monogràfica a la concertació territorial com a element facilitador de l’encaix al territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals.

Image
Image
Image
Image

En aquest marc, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de promoure la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i les entitats arrelades en el territori.

La concertació territorial ha d'incloure la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta de planificació, ja que pot servir per gestionar o executar les polítiques d’ocupació, d'acord amb els criteris establerts al Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació vigent (un dels instruments estratègics)