EL PLA ESTRATÈGIC DE LA MIDIT

El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local del MIDIT pretén evitar canvis que, derivats de decisions fora del territori, afectin i puguin esdevenir letals per a l’ocupació i l’activitat econòmica, atesa la seva alta dependència d’un sector, la producció d’energia nuclear en aquest cas. Per aquest motiu, fomentar processos que afavoreixin la diversificació econòmica i la generació d’ocupació resultant es converteix en el principal repte del pla.

L’altre gran repte que sorgeix en el llançament del procés de planificació estratègica és el desig d’integrar el sector privat com a actor actiu per participar en el procés aportant idees i opinions perquè el resultat sigui un pla estratègic de promoció econòmica públic-privat. , és a dir, establert per consens sobre les prioritats, estratègies i projectes a desenvolupar al llarg de la seva implementació.

2008 2020Es tracta d’actuar de manera conjunta i coordinada, després d’haver identificat les oportunitats per al llarg termini, de manera que les actuacions a curt i mitjà termini amb un treball persistent, tinguin resultats coherents; en definitiva, existia la voluntat pública de deixar d’actuar reactivament a curt termini, com una simple suma de components, i s’ha volgut actuar proactivament per a generar escenaris de confiança per tal que el sector privat actuï invertint i generant activitat econòmica i ocupació.

Una de les espoletes d’aquesta voluntat pública local, es troba en el canvi de cicle econòmic de gran expansió que ha generat ocupació, i també en la política pública d’energia de l’Estat espanyol, vigent als anys 2008–2010, que ha comportat “qüestionar” l’energia nuclear, fet que té una incidència especial en el territori en la perspectiva de l’any 2020. En definitiva es voldria liderar i dirigir les polítiques de promoció econòmica, i en concret de desenvolupament econòmic local (DEL).

 

 

El DEL en zona energètica, i amb un èmfasi especial en l’energia nuclear, és una realitat que ha estat possible en el territori; però aquest fet no exclou que es pugui seguir facilitant al màxim la diversificació econòmica, en base a les seves realitats i potencialitats no materialitzades.