El Ple és l'òrgan de govern de la Mancomunitat, integrat pels alcaldes i alcaldesses dels tres municipis que la conformen i dos regidors/es de cada municipi

Image