Estratègia 2030 - DAFO

+Image
Image

1COOPERACIÓ

 • Noves polítiques de transició ecològica (modificació decret d'energies renovables)
 • Revalorització i increment de la demanda d'estudis de formació professional
 • Crear un model de gestió del paisatge
 • Creació del model turístic
 • Crear una planificació estratègica del sector privat
Image
Image
Image
Image
Image

2COMPETITIVITAT

 • Capacitat del sector agrari per generar activitat econòmica
 • Increments en demanda d'agricultura ecològica, transformar el sector cap aquesta direcció
 • Infraestructures noves en funcionament (ferroviàries, autopista, fibra òptica)
 • Noves polítiques de transició ecològica (modificació decret d'energies renovables)
 • Revalorització i increment de la demanda d'estudis de formació professional
 • Noves oportunitats de finançament (Fons recuperació UE)
 • El mateix territori com eina per generar ocupació, el turisme esportiu, el model rural com atractiu turístic i el patrimoni com a generador d'activitat
 • Nova legislació laboral
 • Crear una planificació estratègica del sector privat
Image

3VALORITZACIÓ DEL TERRITORI

 • Capacitat del sector agrari per generar activitat econòmica
 • Increments en demanda d'agricultura ecològica
 • Revalorització del món rural
 • Recursos patrimonials i naturals amb molt de valor
 • Redescobriment del territori, increment de l'autoestima
 • Noves oportunitats de finançament (Fons recuperació UE)
 • El mateix territori com eina per generar ocupació, el turisme esportiu, el model rural com atractiu turístic i el patrimoni com a generador d'activitat
 • Una part del territori s'inclou a la Reserva de la Biosfera
Image
Image