Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori posa a disposició dels usuaris i usuàries la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu  www.midit2020.com és:

Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori

 CIF: P9312510B

 Adreça: carrer Castell, 2, 43746 Tivissa

 Tel.: 977 56 90 30

 A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

La recollida de les dades que ens faciliteu pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o altres procediments es fa de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i té com a única finalitat prestar-vos el servei que ens sol·liciteu.

En cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori.

Tractament:   Bústia de  contacte,  queixes o suggeriments

Per a què farem servir les seves dades: Tractarem les vostres dades per respondre la vostra sol·licitud o a qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers.           

Quant de temps conservarem les seves dades: Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi respost la vostra sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d’això, seran suprimides, transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que se’n puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals o penals.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’exercici de les competències pròpies de les administracions públiques, la prestació dels serveis que ens heu sol·licitat i el consentiment de la persona interessada.

En cap cas no es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l’espai econòmic europeu, a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

Tota la informació que faciliti l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la Mancomunitat o a tercers. La Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori es reserva el dret a excloure dels serveis qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Amb la finalitat de prestar correctament el servei, es poden proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (apps, allotjaments web, derivacions de serveis), les quals tractaran les vostres dades com a «encarregats de tractament».

Aquesta gestió de les vostres dades es fa únicament i exclusivament per garantir la realització, la seguretat i la disponibilitat dels serveis que us oferim, garantint que aquestes entitats apliquen les mesures de caràcter tècnic, jurídic i organitzatiu i les bones pràctiques de seguretat de la informació. D’aquesta manera, s’evita l’alteració o la pèrdua de les dades, el tractament, l’accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa en cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es farà cap comunicació de les vostres dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4.- Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades, exercint els drets següents:

•         Accés a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.

•         Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o la rectificació de les dades inexactes.

•         Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora de les dades que la llei ens exigeixi conservar.

•         Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.

•         Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les vostres dades.

•         Portabilitat de les vostres dades: sol·licitar que us lliurem les dades en un format compatible per trametre’l a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per exercir aquests drets, ens podeu fer arribar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat de les dades) i adjuntant una còpia del DNI presencialment o per correu ordinari a: Oficina Tècnica situada al carrer Martí i Franquès, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant, o mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica, «Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals».

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si voleu més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades:

 Delegat de protecció de dades:

           

 A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Adreça: carrer Martí I Franquès, 5, 43890 L’Hospitalet de l’Infant

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració pública catalana. Si considereu que la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori ha incomplert algun dels preceptes que s’estableixen en aquesta normativa us hi podeu adreçar per interposar-hi una reclamació.