Intercanvi d'experiències a la Garrotxa. Experiència DINAMIG

Intercanvi d'experiències a la Garrotxa. Experiència DINAMIG

La Midit organitza aquest any 2018 una sèrie de visites i jornades vinculades a experiències centrades en l'estratègia territorial i el desenvolupament local de la qual se'n poden extreure lliçons i conclusions a tenir en compte als propis processos del nostre territori.

El passat 8 de juny de 2018 es va realitzar l'intercanvi d'experiències en desenvolupament local a a l'Àgencia d'innovació i desenvolupament de la Garrotxa - DINAMIG.

Es van conèixer diferents projectes com són:

- Social Lab. És una plataforma per desenvolupar respostes innovadores a reptes socials complexes de la comarca, amb la col·laboració de tots els actors de la comarca: l’administració pública, el sector privat, les entitats i la ciutadania

- Turisme Intel·ligent. La planificació estratègica a nivell comarcal implica l’execució d’un programa d’actuacions consensuat a nivell públic i privat i que incorpora una visió de conjunt per garantir als visitants una experiència turística de qualitat

- DinàmiG, un model de governança mitjançant la cooperació i el consens publico privada per assolir un desenvolupament territorial de la Garrotxa

- El Mercat municipal d'Olot. Experiència de remodelació comercial.

Aquest projecte està promogut per la MIDIT amb el suport de Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC i pel Ministerio de Empleo , en el marc de la línia de subvenció dels projectes innovadors i experimentals de l’any 2017