Intercanvi d'experiències a Manlleu. Una experiència de coconstrucció públicprivada

Intercanvi d'experiències a Manlleu. Una experiència de coconstrucció públicprivada

La Midit organitza aquest any 2018 una sèrie de visites i jornades vinculades a experiències centrades en l'estratègia territorial i el desenvolupament local de la qual se'n poden extreure lliçons i conclusions a tenir en compte als propis processos del nostre territori.

El passat 9 de març de 2018 es va realitzar l'intercanvi d'experiències en desenvolupament local a Ajuntament de Manlleu conjuntament amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Es van conèixer diferents projectes i espais en el marc de la visita com són:
- L’experiència d’Innovació pública a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu
- L'experiència del Fòrum Econòmic i Social – FES Manlleu. Model de creació de valor públic
- Presentació del procés de desplegament de polítiques públiques d’Economia Social i Solidària. Pla d’Acció d’Economia Social i Solidària. Xarxa d’ESS de Manlleu.
- El projecte de la Sambucus Cooperativa
- LabManlleu. Espai de coworking
Aquest projecte està promogut per la MIDIT amb el suport de Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC i pel Ministerio de Empleo , en el marc de la línia de subvenció dels projectes innovadors i experimentals de l’any 2017