La MIDIT presenta els resultats de l’avaluació del pla estratègic